Za svoje vedomosti vďačím uznávaným lekárom,

rehabilitačným pracovníkom a

terapeutom z Čiech a Slovenska.

 

 • doc.MUDr.Jozef ŠmondrkCSc- (Anatómia a fyziológia) Piešťany
 • RNDr.Ján Šmída- (Anatómia a fyziológia) Piešťany
 • Mgr.Miroslav a Lubomír Masár- (Teória a prax masáže)Piešťany
 • Dušan Tomek (Aurikuloterapia aTepová diagnostika) Autor knihy More jangu - Bod dlouheho života
 • MUDr.Juraj Gajdoš- (Akupunkturista) Trnava
 • Stanislav Flandera- Lektor a majiteľ masérskej školy v Prahe,autor kníh o tejpovaní a masážach- (Taping) ČR.
 • Július Pataky- žiak Jiřího Janču a autor kníh (Reflexná masáž chodidla a ruky)
 • prof.MUDr.Oldřich Eliška DrCs -Predseda Českej lymfologickej spoločnosti.(Lymfodrenáž) ČR.
 • prim.MUDr.Milena Wittnerová- Rehabilitačná a fyzikálna medicína.(Lymfodrenáž) ČR.
 • Mgr.Ezechiel Kováč-Lektor (Myofasciálne techniky) Bratislava.
 • Zdenka Jelínková - Rehabilitačná sestra (Bankovanie) Brno ČR.
 • MgA.Zuzana Prouzová-Lehrman-autorka knihy (Dornova metóda) ČR
 • Jozef Púry (Dornova metóda) ČR.
 • Andrej Foltýn- SM Systém ( žiak Dr. Richarda Smíška ktorý metódu vyvynul)

      

 

        Ďakujem a ospravedlňujem sa lektorom, na ktorých mená som si nespomenul.

         Som hrdý že som mohol byť Vašim žiakom s úctou

Jozef Urban